Duálne vzdelávanie

Dňa 21.03.2019 sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľom našej spoločnosti p. Andrejom Kulinom a riaditeľom Strednej odbornej školy Dubnica nad Váhom, ktorého výsledkom je podpísanie zmluvy o duálnom vzdelávaní. Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania a vyznačuje sa úzkym prepojením teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov v našej spoločnosti.