O nás

Spoločnosť AOKI Slovakia s.r.o. bola založená v roku 2013 skupinou AOKI SEIKI GROUP, ako prvá mimoázijská pobočka, pričom hlavným cieľom bolo priblížiť sa zákazníkom v Európe.  

V roku 2013 sa začala investícia do robotizovaných strojov a technológií a na jeseň v roku 2014 bola spustená sériová výroba, a následne získanie certifikátu kvality ISO 9001:2015.  

Vzhľadom na fakt, že sme mladšou pobočkou japonskej matky, všetky zariadenia a stroje na robotickom pracovisku pochádzajú z Japonska, odkiaľ máme každodennú podporu.  

Naším produktom je výroba hriadeliek do turba naftových a benzínových motorov, čiže s konečnými výrobkami, ktoré obsahujú naše produkty, sa bežný človek stretáva naozaj každý deň.  

V súčasnosti sa vyrába na šiestich výrobných linkách. Zamestnávame približne 85 zamestnancov prostredníctvom nepretržitej prevádzky v prostredí modernej výrobnej haly na robotizovaných CNC sústruhoch a brúskach. Našim cieľom je výroba presných komponentov uspokojujúca náročný automobilový priemysel.